Chính sách đổi trả hàng

Hàng hóa khi vận chuyển ra khỏi kho sẽ được trả lại trong các trường hợp sau:

  • Khách hàng không thanh toán hoặc thiếu tiền cho công ty
  • Hàng hóa bị lỗi do bên bán
  • Khách hàng sử dụng dư thừa sau khi hoàn thành công trình

Điều kiện hàng hóa được trả lại:

  • Hàng nguyên đai nguyên kiện
  • Hàng không bị sứt mẻ, trầy xước

Giá trị thanh toán: Hàng hóa trả về cho bên công ty  sẽ được hoàn lại bằng giá trị lúc mua hoặc nếu hàng hóa bị lỗi sẽ được thu hồi theo mức thương lượng giữa 2 bên.