[ux_banner height=”300px” bg=”127″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” parallax=”2″]

[text_box width=”68″ width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

cửa hàng

[divider]

[share]

[/text_box]

[/ux_banner]
[row]

[col span__sm=”12″]

Địa chỉ: 236E Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: 0963497847

Facebook: facebook.com/vlct247

[tabgroup type=”vertical”]

[tab title=”Vị trí”]

[map lat=”13.998654322887″ long=”107.99675981763″ saturation=”-58″]

236E Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai/ ĐT: 0963497847

[/map]

[/tab]

[/tabgroup]

[/col]

[/row]