Bài viết

HƯỚNG DẪN THI CÔNG TẤM ỐP TƯỜNG ANPRO

Bước 1: Đo diện tích bức tường trước khi thi công bằng thước dây hoặc thước lazer Bước 2: Đánh dấu vị trí chính xác tấm đầu tiên trên tường. Bước 3: Dùng đinh không mũ cố…