Bài viết

Các mẫu trần thả

Trần thả kích thước 60x60cm hoặc 120x60cm là giải pháp làm la phông rẻ nhất và phổ biến nhất hiện nay. Sau đây là các mẫu trần thả của chúng tôi.