Trần nhà chiếm vị trí quan trọng trong tổng thể một căn nhà. Sau đây là các mẫu trần nhà đẹp để quý khách hàng tham khảo. Khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi thi công theo các mẫu được đưa ra sau đây: